Драмата е определено един от жанровете, които са в състояние коренно и трайно да променят представите ни за киното. В това вече през годините са имали възможността да се убедят всички зрители и точно сега им предстои да го направят за пореден път. Нашата малка сестра е филм от японски произход, който е известен и с оригиналното си заглавие, но отскоро в мрежата се появи и името му на английски и български език. Това е новина, която поне за голяма част от аудиторията може и да не се стори толкова важна поради факта, че те се интересуват най-вече от това, което ни предлага сюжетът. То със сигурност не е малко, ето защо пропускането на филма ще е сериозна грешка.

    Нашата малка сестра ще ни разкаже за живота на четири сестри, които още отрано са принудени да съзреят в живота. Докато три от тях са на възраст около 20 години, то най-малката е едва на 14. Това обаче не пречи на живота да бъде прекалено суров и жесток към тях – и четирите госпожици губят баща си и сега трябва да се оправят сами по пътя си, разчитайки на взаимната си подкрепа. Лесно ли е да останеш сирак на такава крехка възраст, каквато са несъмнено 14 години и няма ли подобна загуба да определи житейския ни избор? Към настоящия момент отговорът на този въпрос остава неизвестен, но все пак няма да ни се наложи да чакаме дълго, преди да го научим и да надникнем в света на момичетата.